آیا سورس گاردین از تمامی فریمورک ها و CMS ها پشتیبانی می کند؟سئوالات متداول / مطابقت سورس گاردین (SourceGuardian) با فریمورک ها و CMS ها

به طور کلی از سورس گاردین می توان برای انکد کردن فایل های نوشته شده به زبان PHP استفاده نمود. ولی برخی از فریمورک ها و CMS ها به گونه ای طراحی شده اند که اجرای فایل های PHP در آنها با روش های خاصی انجام می گردند. با توجه به گستردگی این فریمورک ها و CMS ها نمی توان تمامی آنها را برای مطابقت با سورس گاردین بررسی نمود ، اما با استفاده از نسخه آزمایشی سورس گاردین می توان اطمینان حاصل نمود که آیا این نرم افزار قادر به انکد کردن فایل های مد نظر شما خواهد بود یا خیر.