������ ���� �������� ���������� �������� ������ �������� ������ ���� �������� �������������� ���� ������ ������ ���� ������������ ���� ��������سئوالات متداول / انکدینگ و تنظیمات پیشرفته در سورس گاردین (SourceGuardian)

احتمالاً کد شما از تگ های کوتاه PHP یعنی <? ?> استفاده می کند. پشتیبانی کردن از این تگ ها را در قسمت تنظیمات پیشرفته پروژه سورس گاردین فعال کرده و سپس دوباره فایل های خود را رمزگذاری کنید.