کدام سرورهای زمانی آنلاین را برای استفاده پیشنهاد می کنید ؟سئوالات متداول / انکدینگ و تنظیمات پیشرفته در سورس گاردین (SourceGuardian)

پیشنهاد ما اضافه کردن pool.ntp.org به تنظیمات پروژه است که به عنوان حالت پیش فرض به حساب می آید. اگر از این گزینه استفاده میکنید، توصیه می کنیم که جهت اطمینان دو یا چند سرور زمانی دیگر را نیز برای این حالت اختصاص دهید. وجود حداقل یک سرور زمانی فعال هنگامی که کد محافظت شده شما در حال اجرا می باشد لازم است.