آیا سورس گاردین از عملیات obfuscation در رمز نگاری خود استفاده می کند؟سئوالات متداول / انکدینگ و تنظیمات پیشرفته در سورس گاردین (SourceGuardian)

سورس گاردین از obfuscation در زمان انکدینگ و رمز نگاری کد ها استفاده نمی کند زیرا این امر منجر به ایجاد مشکل های متعدد در زمان اجرای برنامه هایی که دارای فایل های انکد شده و فایل های خام هستند خواهد شد.