سرویس پشتیبانی سالیانه مربوط به چه مواردی می شود؟

دانلود سورس گاردین
سئوالات متداول / خدمات پشتیبانی سورس گاردین (SourceGuardian)

مشتری با خرید هر لایسنس از یک سال پشتیبانی رایگان بهره منده خواهد شد. بر این اساس به مدت یک سال علاوه بر امکان دریافت خدمات پشتیبانی فنی از سوی سورس گاردین، قادر خواهد بود تا تمامی نسخه های جدیدی که در مدت زمان اعتبار سرویس پشتیبانی ارائه می گردند را به طور رایگان دریافت و استفاده نماید. پس از اتمام مدت زمان یک سال، در صورت تمایل مشتری قادر خواهد بود تا با پرداخت مبلغ 49 دلار، سرویس پشتیبانی خود را تمدید نماید.

محمد باقر صابری سورس گاردین

معرفی سورس گاردین به دیگران
ارسال دعوتنامه 

از این سایت نیز بازدید کنید
روبی انکودر