������ ���� �������� ���� ���� ���� �������� �������� ������������ ���� ������ ���� ���������� ���� IP ������ ������ ����������سئوالات متداول / امنیت در سورس گاردین (SourceGuardian)

بله. سورس گاردین علاوه بر ایجاد محدودیت های زمانی برای اجرای کد ها، می تواند آنها را بر اساس آدرس IP ، نام دامنه و همچنین آدرس MAC محدود نمود.