آیا می توان کد ها را توسط سورس گاردین بر روی یک دامنه یا IP خاص قفل نمود؟

دانلود سورس گاردین
سئوالات متداول / امنیت در سورس گاردین (SourceGuardian)

بله. سورس گاردین علاوه بر ایجاد محدودیت های زمانی برای اجرای کد ها، می تواند آنها را بر اساس آدرس IP ، نام دامنه و همچنین آدرس MAC محدود نمود.

محمد باقر صابری سورس گاردین

معرفی سورس گاردین به دیگران
ارسال دعوتنامه 

از این سایت نیز بازدید کنید
روبی انکودر