آیا می توان کد ها را توسط سورس گاردین بر روی یک دامنه یا IP خاص قفل نمود؟سئوالات متداول / امنیت در سورس گاردین (SourceGuardian)

بله. سورس گاردین علاوه بر ایجاد محدودیت های زمانی برای اجرای کد ها، می تواند آنها را بر اساس آدرس IP ، نام دامنه و همچنین آدرس MAC محدود نمود.