������ �������� ������������ ���� ������ ���������������� ������ ������ ���������� ���� �������� ������������ �������� ����������سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

خیر. نیازی به خرید هیچ لایسنس  اضافی ای برای انتشار کد های رمزگذاری شده نبوده و تمام فایل های PHP رمزگذاری شده شما می توانند بدون هزینه اضافی انتشار یافته و توزیع گردند.