آیا برای انتشار کد های رمزگذاری شده نیز نیازی به خرید لایسنس وجود دارد؟سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

خیر. نیازی به خرید هیچ لایسنس  اضافی ای برای انتشار کد های رمزگذاری شده نبوده و تمام فایل های PHP رمزگذاری شده شما می توانند بدون هزینه اضافی انتشار یافته و توزیع گردند.