آیا برای انتشار کد های رمزگذاری شده نیز نیازی به خرید لایسنس وجود دارد؟

دانلود سورس گاردین
سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

خیر. نیازی به خرید هیچ لایسنس  اضافی ای برای انتشار کد های رمزگذاری شده نبوده و تمام فایل های PHP رمزگذاری شده شما می توانند بدون هزینه اضافی انتشار یافته و توزیع گردند.

محمد باقر صابری سورس گاردین

معرفی سورس گاردین به دیگران
ارسال دعوتنامه 

از این سایت نیز بازدید کنید
روبی انکودر