������ �������� ���������� �������� ������ �������� ������ ���� �������� ������ ������ ���������� ����������سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

بدیهی است که فایل های خام با توجه به اینکه با کدهای امنیتی و رمزنگاری شده سورس گاردین تبدیل می گردند ، از لحاظ زمان اجرا بدون تفاوت با فایل های خام نخواهند بود. اما این تفاوت اینقدر ناچیز است که می توان از آن چشم پوشی نمود.

برای اطمینان از این موضوع ، به لینک زیر که نتیجه آزمایش های انجام شده درباره این موضوع است مراجعه نموده و نتایج موجود در جدول درون این صفحه را بررسی نمایید.

https://www.sourceguardian.com/blog-speed-test-of-different-versions-of-php-post-195-1.html