آیا در نسخه آزمایشی سورس گاردین تمام امکانات فعال هستند؟

دانلود سورس گاردین
سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

در نسخه آزمایشی 14 روزه سورس گاردین امکان انکد کردن فایل ها و مشاهده و اجرای خروجی فراهم خواهد بود. اما امکانات مربوط به قفل گذاری این فایل ها در این نسخه غیر فعال می باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که فایل های انکد شده با این نسخه از نرم افزار تنها تا 14 روز امکان اجرا شدن را دارا خواهند بود.

محمد باقر صابری سورس گاردین

معرفی سورس گاردین به دیگران
ارسال دعوتنامه 

از این سایت نیز بازدید کنید
روبی انکودر