آیا برای خرید سورس گاردین فاکتور صادر و ارائه می شود؟سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

خیر. برای خریدهای انجام شده مشتریان محترم  امکان صدور فاکتور رسمی و حتی غیر رسمی وجود نخواهد داشت و این وب سایت تنها به عنوان یک تسهیل کننده در امر خرید نرم افزار سورس گاردین بصورت ریالی فعالیت خواهد نمود.