آیا برای خرید سورس گاردین فاکتور صادر و ارائه می شود؟

دانلود سورس گاردین
سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

خیر. برای خریدهای انجام شده مشتریان محترم  امکان صدور فاکتور رسمی و حتی غیر رسمی وجود نخواهد داشت و این وب سایت تنها به عنوان یک تسهیل کننده در امر خرید نرم افزار سورس گاردین بصورت ریالی فعالیت خواهد نمود.

محمد باقر صابری سورس گاردین

معرفی سورس گاردین به دیگران
ارسال دعوتنامه 

از این سایت نیز بازدید کنید
روبی انکودر