آیا پس از Upgrade سیستم عامل نیاز به ریست کردن لایسنس خواهد بود؟

دانلود سورس گاردین
سئوالات متداول / سئوالات عمومی و پیش از خرید سورس گاردین (SourceGuardian)

در صورتیکه ارتقاء سیستم عامل بدون فرمت کردن پارتیشن سیستم عامل انجام شده باشد نیازی به ریست کردن لایسنس وجود نخواهد داشت. در غیر اینصورت باید پس از نصب مجدد سیستم عامل ، یک بار ریست کردن لایسنس را انجام دهید.

محمد باقر صابری سورس گاردین

معرفی سورس گاردین به دیگران
ارسال دعوتنامه 

از این سایت نیز بازدید کنید
روبی انکودر