سئوالات متداوللطفاً پیش از ارسال سئوالات خود به واحد پشتیبانی ، آنها را در سئوالات متداول پرسیده شده سایر کاربران که در زیر آنها را جمع آوری نموده ایم جستجو نمایید و در صورتیکه پاسخ مناسب سئوال خود را نیافتید، با ما از طریق بخش پشتیبانی و یا تماس با ما در تماس باشید.